CHỊ TÊRÊSA MARIA TRƯƠNG THỊ HOÀNG (ĐỘ) - NỮ TU DÒNG TRINH VƯƠNG 07/4/1935 – 14/8/2021. VỀ NHÀ CHA NGÀY 14.8.2021
Aug 14–15
Mary Trần (Owner)
Khue Hung
Nhêt Ka
Truong AnhKim
Chinh Pham
Duyen Đỗ