63.06.6-7 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
Jun 5–9, 2020
WATNOINOPPAKHUN SCHOOL (Owner)
nuanchan srisothorn
เสฏฐวุฒิ สาสนกุลวงษ์