สพม.30 จัดกิจกรรม "ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้" ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 8 พ.ค. 2563
May 7–8
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
viriyasamorn bt