นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Apr 5
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นราธิป เจียมสงวน
สมภพ คนเที่ยง