(11)โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
Aug 10, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
น้องออ เจ้า