2563-06-30 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
Jun 29
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย kawila wittayalai school (Owner)
Winai Phonsith
Tuangthip Pukpui