Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi thức khấn lần đầu 2019
Mar 18–19, 2019
Mến Thánh Giá Nha Trang (Owner)
Đồng Trần
Xuân Nguyễn Thị
Thế Cường
Ha Pham
Bản Mai
tâm phan
Hoe Vo thi
Dép Tổ ong