ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมได้ส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันทั้ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือและครูฝึก โดยทางโรงเรียนได้ส่งลูกเสือเข้าร่วมทั้งหมด ๙ นาย และครูฝึก ๒ ท่าน
Nov 8, 2019
 · 
Shared
สาวิตรี นามวงศ์ (Owner)