Lễ Thánh Anê Lê Thị Thành tại Phúc Nhạc, Giáo phận Phát Diệm, 12-7-2019
Jul 11–12, 2019
Giáo phận Phát Diệm (Owner)
Long Lã
Quân Hoàng
Tu nguyen van
Têrêsa Thảo Nguyên Vũ
Hiển Nguyễn
Hồng Nguyễn
Lợi Nguyễn
Hòa Lã
Nguyễn Anna