22.11.18 – கம்பன் கழகத்தைச் சார்ந்த திருமதி மதுராந்தகி வைத்திலிங்கம் அவர்கள் “சிலப்பதிகார நாயகன் கோவலன் ஆணாதிக்கத்தின் வெளிப்பாடா?” எனும் தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்றினார்.
Nov 21, 2018
Tamil Senior Citizens Association (Owner)
Kanagasingam KULASEGARAM