2018-08-15 Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Nà Cáp
Aug 15, 2018
BMVTT Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (Owner)
Ngoc Nguyen
thiem nguyen
Khang Hoai