กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ เอแม็ท เกมกีฬาต่อเลขคำนวณ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอาจารย์สมวลี สุธรรมพิทักษ์มาให้ความรู้รวมทั้งเทคนิควิธีการแข่งขัน วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์
Jun 8
kittikan kanpipatana (Owner)
ปนิดดา สีกานิต
Album is empty
Add photos