ภาพบรรยากาศ ตรวจเยี่ยมร้านค้าโรงอาหาร วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงอาหาร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
May 24
ICT Lukhamhan (Owner)
Pong Minnie
นายสุนทร สายแวว
TA SR
นิพพาพร ส่งศรี
Pattarawan Authasing
Jamsiri Sripufai
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
นายวิศวะ ประสานวงศ์