ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2560
Mar 21–22, 2018
Somprasong Anurakchuenchom (Owner)
ภาวิตา คงทันดี
จิตติรัตน์ นิธิโภคินกุล
ดอย นินไทย