Gx. Vĩnh Hòa - Thánh lễ Minh niên ngày 25.01.2020.
Jan 24
VinhHoa Church (Owner)
Minh Nguyen
Hán Lê Hậu