วันที่ 4 มี.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดตั้งจุดคัดกรอง เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพรีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Mar 5–6
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ภูมิภัทร จันทร์เพ็ญ OFFICIAL
Rhxhshx B DC b CNN DC bxb
Natchaon