ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ผอ.รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย นายเกรียงไกร จำนงชอบ ในวันที่ 4 เม.ย. 65 ณ รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
Apr 3–4
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
พจนีย์ สมศรีแสง
panudda teebuaban
ปภาวรินทร์ อาจชมภู
Kit Kitt
Pitchaya Channarong
Kriangkrai Jumnongchob
supattra Inkhum
Pitchayada Khamton