วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนำลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะทำงาน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3
Jul 7
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)
Rassame Suriyaroj
Pacharee sreema
ธีระยุทธ อุ่นวิเศษ