3-4 ตุลาคม 2561 อบรม e-portfolio- สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น
Oct 2–3, 2018
ศึกษานิเทศก์ eportfolio (Owner)
MT Photography