มอบตัวและลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 (27 มิ.ย. 63)
Jun 26–27
Thanawat Rugkrate (Owner)
พชรพล ปิ่นเพชร