๖๓๐๗๑๕ กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
Jul 14 – 15, 2020
Manit Akkhachat (Owner)
Kanlaya Kongnam