ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู
Oct 25–26
มภ.126 สพป.สกลนคร เขต 2 (Owner)
แม่ คนสวย
anjee smith
กุหลาบ เปลรินทร์
วชิราภรณ์ มาระมิ่ง
มาลินี มิกราช
วรุตม์ โคตรคําหาญ
Nikorn Maraming
kriyakorn sri