ปัจฉิมนิเทศ_2561_กล้อง2
Mar 5–7, 2018
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม งานระบบสารสนเทศ (Owner)
Areeya Chuenchoo
ณัฐพล ดวงจําปา
สายสุนีย์ นกยูง