เตรียมงานรับเสด็จ 2(กล้องดร.สุวัฒน์)
Feb 19–Mar 3, 2019
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
พนิดา 'า ฯ.