66-11-01 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
Nov 1, 2023
School of Medicine (Official) (Owner)
labkong krailas
Techin Nitivongjaroen
CHIRAWITCHAYO SRINUKUN
somkij
จันทร์จิรา ขันเสริฐ
อุดร รัตนพันธ์ุ
Nattaparit Jaiya
SAHASAWAT TAPPIBAN