วันที่ 23 ก.พ. 65 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ตามตัวชี้วัดที่ 6 นักเรียนช่วงอายุที่ 7-18 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 23
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)