สรุปบทเรียน ปิดหลักสูตรอบรมผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส.) รุ่นที่ 1 (29มิ.ย.61)
Jun 28–29, 2018
Csnm KKU (Owner)
kriangsak soisuwan
เอื้อมพร แวงวัน