THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2019
Dec 2–3, 2019
Truyền Thông Dòng Tên (Owner)
Trần Việt
Kiên Đỗ
Khanh Tran
JOHN DC
Tho Vu
HONG PHUOC VU
Nam Le
Van Ngo