THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2019
Dec 2 – 3, 2019
Truyền Thông Dòng Tên (Owner)
Trần Việt
Kiên Đỗ
Khanh Tran
Dinh Cu Truong
Tho Vu
HONG PHUOC VU
Nam Le
Van Ngo