Rumunsko 2016
Jul 7–15, 2016
Vít Baisa (Owner)
Jiri Baisa