พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชวันพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
Dec 22, 2017
MasterP (Owner)
Sutima Janpho
Nutthinan Chantra