ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
Mar 23 – 24
 · 
Shared
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)