Fr. ROYCE MACEDO S.J.
Apr 21–27
Vatti Joji (Owner)
Shashi priya
thatichettu bharathi
D.Balaswamy sj
lavanya burewar
bandi saritha
Sanvi Remon
Jainapalli Kanishka
Kalpana Narayana