20181125 TKD Sunday
Nov 24, 2018
Johnny C. (Owner)
綦士滐