ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
Sep 8–9
 · 
Shared
Nonpekwittayakom Channel (Owner)