Thánh lễ Tạ ơn & cám ơn Cha Phó Giuse Nguyễn Duy Quốc hoàn thành mục vụ tại Gx Phước Hòa .
May 22
cayvo cayvo (Owner)
Phuoc Hoa
Peter Nguyen
Cường Nguyễn
Phuoc Hoa
Lang Thang