ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
Jan 6–Sep 9, 2020
IT TWP (Owner)
HR-Training TWP