2565.01.28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการออกแบบภาพโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการขาย"
Jan 27–31
SINNARIN WITTAYA (Owner)
กนกวรรณ คงชูดี
Kung Oxi
Chanathinat Riabroi
Junyarat Luadngoen