2018.10 Họp mặt "Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở Việt Nam
Oct 6–8, 2018
Nguyễn Quang Tuấn (Owner)
Anh Ngọc Nguyễn
Khoa Thai
Tuyet Pham
Thanh Lam Van