วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา โมเดล”
Sep 14, 2020
 · 
Shared
anucha thawonrat (Owner)