การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One I Dol และการประกวด To Be Number One Dancercise ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
Sep 11–12, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Potty-Style. (Potter)