Στιγμιότυπα κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της ΕΨΕ 2020
Jan 30–Feb 12
Hellenic Psychiatric Association (Owner)
Georgios G. Outras - Γεώργιος Γ. Ούτρας
Vaya Koutsaftaki
Άννα Κιαπόκα