תמונות מטקס חלוקת תארי דוקטור תשע"ח 28/5/2018
May 28, 2018
Technion Grad (Owner)
Haia Lalouche
Aaron Wetzler
Naama Flint
Adi Hanuka
Aran Bergman
reem zeibak
Roza Gluzman
Kfir Lev-Ari