Thánh lễ tạ ơn TPLM 20.05.2020
May 19–20, 2020
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
Linh Nguyễn Thị Thùy