Paddling & fishing
Jul 3–Dec 18, 2013
Tran Khai Xuyen (Owner)
Dũng Lê Đức