Gx Vĩnh An mừng lễ thánh Giacôbê.
Jul 24, 2019
Ban Tr Thông (Owner)
GIÁO XỨ VINH TRANG