63-03-04 ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านทัพชุมพล ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)