2562 ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา จาก Harbin Institute of Technology ประเทศจีน ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนด้านการเรียน การสอน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 14-28 มกราคม 2562 โดยนักศึกษาของ สจล.วิทยาเขตชุมพร เป็นพี่เลี้ยง พูดคุย แนะนำ สิ่งต่างๆ และในช่วงปลายปีนักศึกษาของ สจล.วิทยาเขตชุมพร จะไปศึกษาดูงานที่ Harbin Institute of Technology เช่นเดียวกัน... From 14-28 Janaury 2018,students from Harbin Institute Technology visited KMITL PCC on our annual exchange program. Both Chinese and Thai students joined several activities together such as short excursion in Chumphon, classroom exchange, lifestyle learning by staying at the dorm together with Thai students, etc.
Jan 19–21, 2019
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)
Kanokwan RY