Giáo hạt Nha Trang mừng kính Thánh Anrê Kim Thông, bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo phận Nha Trang.
Jul 19, 2020
Ban Tr Thông (Owner)
batin batin
Việt Hùng Nguyễn
Minh Trí Phạm
Anh Nguyen