14 กุมภาพันธ์ 2563 : ท่านผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ประจำเช้าวันศุกร์
Feb 13
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)
Phichet Kalamaha