Spalio 9 dieną istorikas, kraštotyrininkas Alvydas Totoris Kalvarijos krašto gyventojams vedė ekskursiją neįprastoje vietoje, senosiose Kalvarijos katalikų kapinėse. Gerbiamas istorikas susirinkusiems papasakojo, kad senosiose Kalvarijos kapinėse, miesto bei aplinkinių kaimų mirusieji pradėti laidoti XIX a. pirmoje pusėje. Amžinojo poilsio čia atgulę nemažai iškilių asmenybių: architektas Jonas Pajaujis, Suvalkijos knygnešių karalius Juozas Kanclierius, knygnešys Petras Lietuvninkas, generolas Jurgis Kubilius, kunigai Juozas Jurkevičius, Antanas Vytartas, Juozas Restys, Pranciškus Škėma, Stanislovas Brusokas, Kazimieras Maciukevičus, Kazimieras Smalenskas, Kalvarijos miestui 100 000 litų testamentu palikęs notaras Jonas Šestakauskas, vaistininkas Romanas Niziolomskis, operos solistė Marija Dambravičiūtė Žilinskienė Bručkienė, LR Seimo narys Sigitas Slavickas... Ekskursijos dalyviai išgirdo ne tik šių garbių žmonių biografijas, bet ir apžiūrėjo jiems pagerbti sukurtus išskirtinius paminklus.
Oct 11, 2019
 · 
Shared
Kalvarijos Biblioteka (Owner)